Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Önemi

Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Önemi

Okul Öncesi Müzik Eğitiminin Önemi

Müzik; iletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel fonksiyonları içermekle birlikte aynı zamanda beynin, algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza gibi hemen hemen bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iştir.Çocuğun öğrenmesinde ise en iyi verim, bireysel farklılıkların ortaya konulmasıyla sağlanır. Çünkü her çocuğun birikimleri ve öğrenme düzeyi birbirinden farklıdır

Bu bağlamda erken yaşta müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki iletişim ve etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli olmaktadır.
Müzik öğretimi ile bireyin müziksel yaşamı daha etkili, verimli olur. Bunun sonucunda bireyin bilinçli, yapıcı, üretici özellikler kazanması beklenir. Bu davranışları kazanırken birey özellikle çocuklar müziksel çevresi ile etkileşim içinde olur, müzikle eğlenir, müzikle oynar, müzikle dinlenir.
Duygu ve düşüncelerini ifade edecek müziksel becerilerinin gelişimi, pek çok sosyal davranış becerisi, belirli müzik beğenilerinin gelişimi, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmeleri müzik ile kazandırılmaktadır. Müzik eğitimi alanında çağdaş düzeye gelebilmek için, çeşitli müzik öğretim yöntemlerini tanımak bilinçlenmek ve öğrenmek gerekmektedir.
Çocuk, bir ülkenin en önemli yatırımı ve bir anlamda geleceği olduğu için sağlıklı ve çağdaş toplumların yaratılması büyük ölçüde yeni kuşakların iyi eğitilmesine bağlıdır. Bu yüzden gelecekte üretken bireyler olarak görev alacak çocukların eğitimini ve gelişimini sağlayacak ortamın iyi hazırlanması o toplumun çocuklarına verdiği değer ve hizmetlerle ölçülür.
Etkin ve bilinçli bir müzik eğitimi çocuğun yaratıcı gücünü uyandırdığı gibi, onun bu yöndeki yeteneklerinin de gelişmesini ve zenginleşmesini sağlar.
Yani müzik eğitiminin sosyalleşme ve kültürel birikim edinme boyutu değerlendirildiğinde; bu eğitim bireyin çevresi ile etkileşimini yoğunlaştırır, sosyal ve eğitsel amaçlı bu ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını sağlar. Bu eğitimin bireye kültürel ve sosyal boyutları yanında, müzikte hedeflenen davranış değişikliklerini kazandırması da büyük önem taşımaktadır.
Özellikle okul öncesi çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalarda, 4-6 yaş arası çocukların 6 aylık piyano dersinden sonra, matematik ve diğer bilimler açısından çok önem taşıyan uzaysal algılama testlerinde ve bulmacalarda heyecan verici gelişmeler gösterdiklerini saptamışlardır. Araştırmacılar, müzik eğitiminin beyindeki yeni ve sürekli bağlantılar oluşumunu canlandırdığını düşünmektedirler.
Öğrencinin iyi piyano çalabilmesi, ondan tamamen zevk alabilmesi ve daha etkin bir piyano eğitimi ve öğretiminin yapılabilmesinde, eğitimcinin rolü oldukça önemlidir. Öğretmen, etkin bir piyano eğitimi ve öğretiminde temel taşlardan birisidir ). Bununla birlikte piyano eğitimi süresince metotların seçimi dersin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Öğretmenin bu noktada çocuğun kişilik özelliğini, el yapısını, anlatılanları algılama hızını, sağ ve sol eldeki sorunları, bunlar parmak numaralarının yanlış basılması, bilek tutuşunun düzgün olup olmaması vb. gibi dikkatlice belirlemelidir. 

Bu doğrultuda , müzik eğitimi sektöründe okul öncesi ve okul çağında ki çocuklar için uygun piyano metodu eksikliği nedeniyle, okulumuz kendi yayınevini kurarak, Küçük Mozartlar için Piyano Metodları'nı yayınlamıştır. 


Okul öncesi çağındaki 5 ve 6 yaş aralığnda ki çocuklarınız için okulumuzdan alabileceğiniz özel dersler piyano ve keman üzerinedir.